Onkruiddoders

Onkruide is ook plante. Om te verseker dat jou gewasse die kompetisie van onkruide oorleef, het jy die regte produkte en kundigheid nodig. Ons reeks onkruiddoders en ons bekwame personeel het ’n nommerpas oplossing hiervoor.

Triallate (Tiokarbamaat) … 480g/ℓ

2,4-D … 720 g/ℓ

Diclosulam … 840 g/kg

Dikwat-ioon (Bipiridiel) ….. 200 g/ℓ
(as Dibromiedsout) …. 373,5 g/ℓ

MCPA … 400 g/ℓ

Sianasien … 500 g/ℓ

Halosulfuron … 750 g/kg

Parakwat … 200 g/ℓ

Terbutielasien … 497,2 g/ℓ S-Metolachlor … 102,8 g/ℓ

S-Metolachlor… 960 g/ℓ

Atrasien … 291 g/ℓ
Terbutielasien … 291 g/ℓ
Verwante aktiewe Triasiene … 18 g/ℓ

S-Metolachloor …960 g/ℓ

Chlorimuronetiel…… 600 g/kg (Sulfonielureum)

Imasapir (imidasolinoon)…. 15 g/ℓ
Imasamoks (imidasolinoon)…. 33 g/ℓ

Chlorimuron etiel (Sulfonielureum) ……… 600 g/kg

Dicamba (Bensoëverbinding) (Dimetielamiensout)…. 700 g/kg

Kwisalofop-P-Tefuriel … 120 g/ℓ

Glufosinaat-ammonium … 200 g/ℓ

S-Metolachloor (Chloorasetamied) 915 + Benoxacor (Beveiliger) 25 g/ℓ

MCPA (Natriumsout) (Fenoksie-asynsuur) …700 g/kg

Glifosaat (glisien)….. 360 g/ℓ a.e / s.e
(Glifosaat Isopopiel Amiensout… 480 g/ℓ)

Kletodim … 120 g/ℓ

Glifosaat (Glisien)….540 g/l a.e / s.e
(Glifosaat Kalium Sout…665 g/l)

Ons betroubare vennote

Ons vennootskappe met Klub M5 en Ortus stel ons verder in staat om ons holistiese aanbod te vergroot. Ortus, met hulle terbufos-gebaseerde formulering, is die voorloper in die mark vir die beheer van insekplae en aalwurms wat tot ’n verhoging van gewasopbrengste lei. In hul strewe na volhoubare landbou, is Klub M5 se Geïntegreerde Plaagbestuurprogramme (GPB) ’n belangrike toevoeging tot ons aanbod

(+27) 11 769 1300

info@avima.co.za

Aschenbergstraat 18,
Chamdor,
Krugersdorp,
Suid-Afrika

Die maatstaf vir 'n

beter toekoms