Avi-S-Meto 960

Reg. No. L10897 Act No. 36 of 1947
‘n Emulgeerbare konsentraat onkruiddoder vir die beheer van breëblaaronkruide in gewasse soos aangedui

Laai etiket af (PDF)

Aktiewe bestanddeel

Quizalofop-P-Tefuryl / Kwisalofop-P-Tefuriel … 120 g/ℓ
(Aryloxyphenoxy Propionate) / (Arieloksiefenoksie Propionaat)