Avi-DiQuat

Reg. No. / Nr. L11002 Act / Wet 36 /1947
ʼn Kontak onkruiddoder vir die beheer van eenjaarige grasse en breeblare in die gewasse soos aangedui op ingeslote biljet.
Download label (PDF)

Category:

Aktiewe bestanddeel

Diquat ion (Bipyridyl) / Dikwat-ioon (Bipiridiel) ……. 200 g/ℓ
(as Dibromide salt) / (as Dibromiedsout) …………….. 373,5 g/ℓ