Clear Sun 480 SL

Reg. No. / Nr. L10989 Act / Wet 36 /1947
’n Wateroplosbare na-opkoms onkruiddoder vir die beheer van sekere eenjarige breëblaar en grasonkruide soos gelys.
Laai etiket af (PDF)

Category:

Aktiewe bestanddeel

Imazapyr (imidazolinone) / Imasapir (imidasolinoon) ……….. 15 g/ℓ
Imazamox (imidazolinone) / Imasamoks (imidasolinoon) ….. 33 g/ℓ