Commander

Reg. No. / Nr. L7307 Act / Wet 36 /1947
’n Waterdispergeerbare korrelonkruiddoder vir die beheer van onkruide soos gelys in mengsel met metribusien in plant- en opslag suikerriet.
Laai etiket af (PDF)

Aktiewe bestanddeel

Chlorimuron-ethyl (Sulfonylurea) /
Chlorimuron etiel (Sulfonielureum) …… 600 g/kg