Super Guard 50EC

Reg. No. L7765 Act No. 36 of 1947

’n Emulgeerbare konsentraat vir die beheer van insekplae in opgebergde graan.

 

Laai etiket af (PDF)

Aktiewe bestanddeel

Pirimiphos-Methyl (Organophosphate) / Pirimifos-Metiel (Organofosfaat) … 400 g/ℓ
Permethrin (Pyrethroid) / Permetrien (Piretroïed) …………………………………. 75 g/ℓ