Deltanex 15 EC

Reg. No. L8801 Act No. 36 of 1947

’n Emulgeerbare konsentraat kontak spuit wat kruipende insekte vinniguitdryf en uitklop met ‘n kort residuele nawerking vir insekte soos gelys op die etiket.

 

Laai etiket af (PDF)

Aktiewe bestanddeel

Deltamethrin (Pyrethroid) / Deltametrien (Piretroïed) ……………. 15 g/ℓ
Piperonyl Butoxide (synergist) / Piperoniel Butoksied (sinergis) … 40 g/ℓ