Avi-Amine 720

Reg. No. L1087 Act No. 36 of 1947

‘n Emulgeerbare konsentraat insekmiddel met kontak-, maaggif, en respiratoriese aksie vir die gebruik in industriële areas vir die beheer van insekte soos aangedui.
 

Laai etiket af (PDF)

Aktiewe bestanddeel

2,4-D (Phenoxy compound) / 2,4-D (Fenoksieverbinding) … 720 g/ℓ
(as the Dimethylamine salt) / (as die Dimetielamiensout)