Algemene plaagbestuur

Om doeltreffende plaagbeheer te bewerkstellig, is die volgende nodig: Geïntegreerde Plaagbestuur (GPB), toepaslike meganiese toerusting, effektiewe chemikalieë en professionele personeel.

Chlorpirifos … 200 g/ℓ
Deltametrien … 7,5 g/ℓ

Chlorpirifos … 200 g/ℓ
Deltametrien … 7,5 g/ℓ

Piritriene … 3 g/kg
Piperoniel Butoksied … 18 g/kg

Piritriene …. 3 g/kg
Piperoniel Butoksied … 18 g/kg

d-Fenotrien … 10 g/kg
Piperoniel Butoksied … 120 g/kg

Fipronil (Fenielpirasool) … 0,5 g/kg

Deltametrien … 15 g/ℓ
Piperoniel Butoksied … 40 g/ℓ

Hidrametielnoon … 20,4 g/kg

Merkaptotion  10 g/kg
Permetrien … 1,5g/kg

Dichlorfos … 124 g/kg

Hidrametielnoon …… 12 g/kg (Amidinohidrasoon)

Alkohol…70 %(m/m)

Pirimifos-Metiel … 400 g/ℓ
Permetrien … 75 g/ℓ

Pirimifos-Metiel … 16 g/kg
Permetrien … 4 g/kg

Imidaklopried (Chloro-nikotiniel) … 2,15 g/kg

Pirimifos-Metiel … 400 g/ℓ
Permetrien … 75 g/ℓ

Lambda-cyhalothrin (piretroïed) … 100 g/ℓ

Ons betroubare vennote

Ons vennootskappe met Klub M5 en Ortus stel ons verder in staat om ons holistiese aanbod te vergroot. Ortus, met hulle terbufos-gebaseerde formulering, is die voorloper in die mark vir die beheer van insekplae en aalwurms wat tot ’n verhoging van gewasopbrengste lei. In hul strewe na volhoubare landbou, is Klub M5 se Geïntegreerde Plaagbestuurprogramme (GPB) ’n belangrike toevoeging tot ons aanbod.

(+27) 11 769 1300

info@avima.co.za

Aschenbergstraat 18,
Chamdor,
Krugersdorp,
Suid-Afrika

Die maatstaf vir 'n

beter toekoms