Saadbehandeling en die plant van graan

Sep 2, 2020

Oor die algemeen, behels saadbehandeling die gebruik van ’n insekdoder of swamdoder – soms selfs beide. Saadbehandelings word by saad gevoeg om die saad en saailing teen siektes en plae gedurende die vroeë ontwikkelingstadium te beskerm. Soms word saad ook met plantvoedings- of groeireguleerderprodukte behandel, om ontkieming, groeikragtigheid en opkoms ’n hupstoot te gee. Hiermee saam, kan produsente ook die saad met mikrobes behandel – mikrobes soos voordelige bakterieë of swamme om die algemene gesondheid van die grond te verbeter en die simbiotiese werking tussen die plant en die mikrobiese komponente in die grond, aan te moedig.

Dit is belangrik om die voorskrifte streng te volg en ag te slaan op die beperkinge asook die verenigbaarheid van die verskillende behandelings, om nadelige gevolge soos fitotoksisiteit of produkvermorsing te vermy. Ongeregistreerde of selfmeng-saadtoedienings op die plaas, is hoogs onbetroubaar en word nie aanbeveel nie, veral omdat dit dikwels meer skade as voordeel inhou.

Benewens saadbehandeling is daar verskeie addisionele behandelings wat tydens plant toegedien kan word. Dit sluit voorplantinsek- en nematodedoders, asook vooropkomsonkruiddoders in.  Die voorplantinsekdoders bestaan gewoonlik uit ’n korrel- of konsentraatproduk wat voor of gedurende plant toegedien kan word. Die produk word naby die plantry geplaas om vir ’n verlengde tyd beskerming aan die saad en saailing te verleen, of dit kan ook voor plant as ’n grondbespuiting toegedien word om die insekgetalle te verminder. Dit is belangrik om te verseker dat die produk nie aan die saad raak nie, aangesien dit die saad en ontkiemende saailing kan beskadig.

Die doel van die vooropkomsonkruiddoder is om die ontkieming en opkoms van dormante onkruide wat nog moet uitspruit, te onderdruk. Sommige chemikalieë is spesifiek ontwikkel om breëblaaronkruide te beheer, terwyl ander weer grasse beheer. Daar is ook onkruiddoders wat albei die onkruide beheer. Dit is daarom belangrik om seker te maak jy koop die regte chemikalieë vir die spesifieke onkruid.

AVIMA het ’n reeks plaagdoderoplossings om produsente in hulle stryd teen ongewenste indringers by te staan. Dit sluit saadbehandelings en naopkomsplaagdoders in.  AVIMA ondersteun die verantwoordelike gebruik van landbouchemikalieë en beveel aan dat produsente slegs geregistreerde produkte streng volgens etiketvoorskrifte gebruik.