Saadbehandeling en die beskerming van gebergde produkte

Saad verteenwoordig nuwe lewe en groei en word uiteindelik ’n voedingsbron vir mens en dier. Die beskerming van die saad voor plant en na oes, maak deel uit van die beskermingsketting om te verseker dat gehalte voedsel geproduseer word. Ons reeks produkte sal die potensiaal van jou saad beskerm.

Protiokonasool (triasool) … 500 g/ℓ

 

Kaptab … 500 g/ℓ

 

Organiese groen pigment, titaandioksied, propileenglikol en water.

Organiese groen pigment, propileenglikol en water

Organiese rooi pigment, titaandioksied, propileenglikol en water.

Organiese rooi pigment, propileenglikol en water.

Organiese groen pigment, titaandioksied, mika, propileenglikol en water.

Organiese rooi pigment, titaandioksied, mika, propileenglikol en water.

Deltametrien … 25 g/ℓ
Piperoniel Butoksied … 250 g/ℓ

Merkaptotion … 10 g/kg
Permetrien … 1,5g/kg

Molibdeen …284 g/l

Pirimifos-Metiel … 400 g/ℓ
Permetrien … 75 g/ℓ

Pirimifos-Metiel … 16 g/ℓ
Permetrien … 4 g/ℓ

Koper (Cu) …. 300 g/kg
Sink (Zn) …. 300 g/kg

Ons betroubare vennote

Ons vennootskappe met Klub M5 en Ortus stel ons verder in staat om ons holistiese aanbod te vergroot. Ortus, met hulle terbufos-gebaseerde formulering, is die voorloper in die mark vir die beheer van insekplae en aalwurms wat tot ’n verhoging van gewasopbrengste lei. In hul strewe na volhoubare landbou, is Klub M5 se Geïntegreerde Plaagbestuurprogramme (GPB) ’n belangrike toevoeging tot ons aanbod

(+27) 11 769 1300

info@avima.co.za

Aschenbergstraat 18,
Chamdor,
Krugersdorp,
Suid-Afrika

Die maatstaf vir 'n

beter toekoms