Deca Suckeride 690 EC

Reg. No. L724 Act No. 36 of 1947
‘n Emulsifiseerbare konsentraat vir suierbeheer op tabak.
 

Laai etiket af (PDF)

Aktiewe bestanddeel

N-Decanol / N-Dekanol … 690 g/ℓ