Avi-Allwett

Reg. No. / Nr. L11165 Act / Wet 36 /1947
‘n Nie-ioniese organosilikoon bevorderingsmiddel vir gebruik met
gewasbeskermingsmiddels soos aangedui.

 

Laai Etiket af (PDF)

Aktiewe bestanddeel

Polyalkeleneoxide modified Heptamethyltrisiloxane /
Polialkileenoksied Gemodifiseerde Heptametieltrisilikoon…….. 1000 g/ℓ