Knaagdierdoders

Knaagdierdoders is plaagdoders wat knaagdiere, insluitende muise, rotte en springhaasrotte, dood. Die produkte is geformuleer as lokaas en kan deel uitmaak van ’n volhoubare knaagdierbeheerprogram.

Sinkfosfied … 20 g/kg

Brodifakum … 0,05 g/kg

Brodifakum … 0,05 g/kg

Difenakum … 0,05 g/kg
Bevat Denatoniumbensoaat … 0,01 g/kg

Brodifakum … 0,75 g/ℓ

Brodifakum … 2,5 g/ℓ

Difenakum … 0,05 g/kg

Brodifakum … 0,05 g/kg

Brodifakum … 0,05 g/kg

Difenakum … 0,05 g/kg

Brodifakum … 0,05 g/kg

Sinkfosfied….800 g/kg

Sinkfosfied….800 g/kg

Ons betroubare vennote

Ons vennootskappe met Klub M5 en Ortus stel ons verder in staat om ons holistiese aanbod te vergroot. Ortus, met hulle terbufos-gebaseerde formulering, is die voorloper in die mark vir die beheer van insekplae en aalwurms wat tot ’n verhoging van gewasopbrengste lei. In hul strewe na volhoubare landbou, is Klub M5 se Geïntegreerde Plaagbestuurprogramme (GPB) ’n belangrike toevoeging tot ons aanbod.

(+27) 11 769 1300

info@avima.co.za

Aschenbergstraat 18,
Chamdor,
Krugersdorp,
Suid-Afrika

Die maatstaf vir 'n

beter toekoms