Swamdoders

Mikroörganismes maak deel uit van die balans in die natuur, maar kan ongewenste probleme in gewasse veroorsaak. Ons reeks swamdoders sal help om jou plante teen onnodige skade van hierdie swamsiektes te beskerm.

Tebukonasool … 250 g/ℓ

Tebukonasool … 250 g/ℓ

Swael ….. 800 g/kg

Asoksistrobien … 250 g/ℓ

Koperoksied… 860 g/kg

Koperoksied… 860 g/kg

Piraklostrobien (strobilurien) … 250 g/ℓ

Boscalid (karboksanilied) … 500 g/kg

Penkonasool (Triasool) … 200 g/ℓ

Soksamied … 240 g/ℓ

Ons betroubare vennote

Our partnerships with Klub M5 and Ortus further enhance our holistic offering approach. Ortus, with its Terbufos-based formulation, is top of the market when it comes to helping farmers control nematodes and improve crop yields. KlubM5 continually strives for agricultural sustainability by utilizing Integrated Pest Management (IPM).

(+27) 11 769 1300

info@avima.co.za

Aschenbergstraat 18,
Chamdor,
Krugersdorp,
Suid-Afrika

Die maatstaf vir 'n

beter toekoms