Ons naam verander na AVIMA – ’n akroniem vir Agriculture, Veterinary, Industrial Manufacturing and Marketing. Ons fokus verskuif na waardetoevoeging en ons begin met die ontwikkeling en uitbreiding van ons eie registrasie- en formuleringsvermoëns. Bo en behalwe piretrum (Pyrethrum), groei ons produkreeks steeds.