Inkorporering van International Muller Holdings (IMCD). Ons is betrokke by talle ondernemings, onder andere masjinerie, chemikalieë en elektronika.