Fenvalerate 200 EC

Reg. No. L4603 Act No. 36 of 1947
‘n Emulgeerbare konsentraat kontak- en maaginsekdoder vir die gebruik op gewasse soos aangedui.
 

Laai etiket af (PDF)

Aktiewe bestanddeel

Fenvalerate (Pyrethroid) / Fenvaleraat (Piretroïed) … 200 g/ℓ