Avi-Profenofos 500 EC

Reg. No. L8011 Act No. 36 of 1947
‘n Emulgeerbare konsentraat insek- en mytdoder met kontak, maag en translaminêre werking vir die beheer van verskeie insekte op sitrus.

 

Laai etiket af (PDF)

Aktiewe bestanddeel

Profenophos (Organophosphate) / Profenofos (Organofosfaat) … 500 g/ℓ