Avi-Klorpirifos EC

Reg. No. L4318 Act No. 36 of 1947

‘n Emulgeerbare konsentraat kontak-insekdoder vir die beheer van plae vir die gebruik op verskeie gewasse soos aangedui.

 

Laai etiket af (PDF)

Aktiewe bestanddeel

Chlorpyrifos (Organophosphate) / Klorpirifos (Organofosfaat) … 480 g/ℓ