Ant

Reg. No. L8425 Act No. 36 of 1947

‘n Emulgeerbare konsentraat insekmiddel met kontak-, maaggif, en respiratoriese aksie vir die gebruik in industriële areas vir die beheer van insekte soos aangedui.

 

Laai etiket af (PDF)

Aktiewe bestanddeel

Chlorpyrifos (Organophosphate) / Chlorpirifos (Organofosfaat) … 200 g/ℓ
Deltamethrin (Pyrethroid) / Deltametrien (Piretroïed) …………….. 7,5 g/ℓ