Insekdoders

Nie alle insekte is skadelik nie. Dit beteken egter nie dat jou gewasse nie deur die skadelike insekte geraak sal word nie. Danksy ons produkreeks, kundigheid en insig, kan ons help om jou swaarverdiende opbrengs teen die bedreiging van insekte te beskerm.

Buprofesin (Tiadiasien) … 500 g/kg

Alfasipermetrien … 100 g/ℓ

Karbaril … 50 g/kg

Merkaptotion… 500 g/ℓ

Diasinon … 275 g/ℓ

Klorpirifos … 275 g/ℓ

Merkaptotion … 50 g/kg

Merkaptotion … 250 g/kg

Merkaptotion … 1 130 g/ℓ

Asetamiprid … 700 g/kg

Profenofos … 500 g/ℓ

Sipermetrien … 200 g/ℓ

Oxamyl (Carbamate)… 100g/kg

Oxamyl (Carbamate) … 310 g/ℓ

Indoksakarb (Oksadiasien) … 300 g/kg

Karbaril … 50 g/kg

Chlorpyrifos (Organophosphate) …… 480 g/ℓ

Natriumfluorosilikaat … 100 g/kg

Diasinon … 275 g/ℓ

Formetanaat … 500 g/kg

Dimetoaat … 400 g/ℓ

Fenvaleraat … 200 g/ℓ

Malathion … 50 g/kg
Piretriene… 0,4 g/kg

Merkaptotion … 500 g/ℓ

Merkaptotion … 250 g/kg

Metamidofos … 585 g/ℓ

Metamidofos … 585 g/ℓ

Azadiragtin … 12 g/ℓ

Terbufos … 150 g/kg

Terbufos … 100 g/kg

Fenasakwin … 200 g/ℓ

Merkaptotion…50 g/kg
Piretriene…0,4 g/kg

Tetradifon … 81 g/ℓ

Emamektien bensoaat … 50 g/kg

Tetradifon … 81 g/ℓ

Tiaklopried (chloro-nikotiniel) … 480 g/ℓ

Ons betroubare vennote

Ons vennootskappe met Klub M5 en Ortus stel ons verder in staat om ons holistiese aanbod te vergroot. Ortus, met hulle terbufos-gebaseerde formulering, is die voorloper in die mark vir die beheer van insekplae en aalwurms wat tot ’n verhoging van gewasopbrengste lei. In hul strewe na volhoubare landbou, is Klub M5 se Geïntegreerde Plaagbestuurprogramme (GPB) ’n belangrike toevoeging tot ons aanbod

(+27) 11 769 1300

info@avima.co.za

Aschenbergstraat 18,
Chamdor,
Krugersdorp,
Suid-Afrika

Die maatstaf vir 'n

beter toekoms